Beregning af Omkostning ved Lækage tab

Dette regne ark er lavet som en hjælp til dig , der ønsker at undersøge , hvor meget lækage tab du har i dit anlæg.
Du vælger et tidspunkt , hvor der ikke er noget forbrug. Og i løbet af f.eks 1 time , eller mere. Registrere du Last og aflast.
Brug evt. stopur på din telefon, eller aflæs timetælleren på din Kompressor.

Hvis du vil måle over en længere periode, kan du evt. låne en KW datalogger, hos dit El-firma , og bruge tallene herfra.

Baseret på varighedskurven, så kan du også samtidig evt. selv måle den faktisk optagne effekt på din Kompressor.

Vi tager forbehold for fejl i regne arket, Kontakt os hvis du opdager nogen , så vi kan rette det.

Kompressor

Måleperiode

Målte data

-

Strømpris

Data

minutter
m3
kWh
kWh
kWh

-

minutter
m3/min
kW
Teoretisk forbrug
kW
Faktisk Forbrug m. Aflast

Dit samlede lækagetab i tal

Periode

Skift 8 timer

Døgn

Uge

År

Forbrug kWh

/ 8 timer
/ døgn
/ uge
/ år

Kroner

/ 8 timer
/ døgn
/ uge
/ år

Kg Co2

/ 8 timer
/ døgn
/ uge
/ år

Overskrift

Tekst