I forbindelse med vores virke , laver vi også mange løsninger , hvor kvalitet af trykluften er i fokus.  Dette ved kritiske kemiske processer, fødevare produktion, fintfølende elektronik, eller optik, og specielt til åndedræts luft.  Vi løser mange opgaver, hvor vores kunder , enten har haft forurenings problemer, eller skal honorere kvalitets krav fra kunder ,eller forskellige normer.

Ved brug af trykluft til åndedrætsværn, skal luften leve op til særlige krav, der er givet ved At-vejledning D.5.1-1 – 1. december 2005.

  • Vi designer og udfører installationen.
  • Levere Masker og Udstyr
  • Udfører sagkyndig rapport
  • Udtager og Analysere luften ved Akkrediteret laboratorie.