Airleader Energibesparende Intelligent Styring

Med Airleader , har du mulighed for at tilkoble 4 , 16 , eller flere Kompressorer.

Airleader er en forbrugs afhængig styring, som kender luftbehovet, og altid vælger den kompressor
som er bedst egnet at køre med.  Styingen er som standard klar til at styre min. 2 omdrejnigs regulerede maskiner ( flere på anfordring ).

Med styringen , får du sofwaren ” druckluft transperant” , som giver fuldstænding overblik , både over luftproduktion, men også energiforbrug.

Der er rige muligheder for at forbinde flere kompressor rum , enten via bus , eller via netværk.

Bestil på tlf. +45 8782 8300 eller
Kontakt Flak